معرفی مهندسین مشاور پاژ توان توس

 


آشنایی با مهندسین مشاور پاژ توان توس

مهندسین مشاور پاژتوان توس در سال 1378 تاسیس شد و فعالیت خود را در زمینه طراحی ، اجرا ، نظارت وتحقیقات در صنعت برق آغاز نمود ودرسال 1389 با اخذ گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره در زمینه تولید،توزیع وانتقال نیروی برق فعالیت های خودرا توسعه داد.این شرکت همواره با بکارگیری تجهیزات،سخت افزارها و نرم افزارهای مدرن،نیروهای کارآمد ومتخصص، ارایه خدمات مشاوره ای در سطح عالی رادر دستور کارخود قرارداده است و با تکیه بر تجربیات وتوان مهندسین خود وباتوجه به فرصت های موجود در زمینه مطالعات اقتصادی و فنی در تخصص های مدیریت انرژی و توسعه شبکه های الکتریکی، طراحی سیستم های مدیریتی، برنامه ریزی و بهبود کیفیت نسبت به تنظیم سند چشم انداز و استراتژی های کسب و کار اقدام نموده است.


تجارب وسوابق کاری مشاور :

ارائه خدمات مهندسی پیشرفته در زمینه تولید، انتقال و توزیع نیروی برق شامل:

انجام مطالعات فاز صفر، طراحی مقدماتی ومدیریت پروژه

ارائه خدمات مطالعات شبکه ( پخش بار اتصال کوتاه، برآورد بارو...)

 • تهیه طرح های جامع الکتریکی
 • انجام مطالعات پخش بار جهت طراحی، سازماندهی وباز آرائی شبکه های فرسوده
 • پیش بینی افزایش ظرفیت و توسعه شبکه و پست ها
 • مطالعات روش های کاهش تلفات انرژی الکتریکی

خدمات مشاوره، طراحی و نظارت بر اجرای شبکه ها و پست های توزیع و فوق توزیع

جایابی و مطالعات فنی و اقتصادی نیروگاه های تولید پراکنده DG، CHP

مطالعات فنی و اقتصادی در خصوص کاربرد انرژی های نو (خورشیدی ، بادی ، ...)

خدمات مهندسی ویژه کارخانه ها :

 • مطالعات سیستم برای شبکه های داخلی برق
 • ممیزی انرژی صنایع و کارخانه ها
 • طراحی پست های داخلی تامین انرژی الکتریکی صنایع
 • مطالعات بهبود کیفیت توان
 • مطالعادت بهبود ضریب توان

ارائه دفترچه محاسبات و طراحی سیستم های روشنایی

 • معابر و شریان های شهری و برون شهری
 • مراکز تجاری، اداری، اقامتی و تفریحی
 • تغذیه با پنل های خورشیدی و کاربرد چراغ های LED

ارائه طرح های توجیه فنی - اقتصادی در زمینه های صنعت و معدن، کشاورزی و ساختمان