مهندسین مشاور پاژ توان توس


مهندسین مشاور پاژتوان توس در سال ۱۳۷۸ تأسیس شد و فعالیت خود را در زمینه طراحی، اجرا نظارت و تحقیقات در صنعت برق آغاز نمود و در سال ۱۳۸۹ با اخذ گواهینامه صلاحیت خدمات مشاروه در زمینه تولید، توزیع وانتقال نیروی برق فعالیت های خود را توسعه داد. این شرکت همواره با بکارگیری تجهیزات، سخت افزارها ونرم افزارهای مدرن، نیروهای کار آمد و متخصص، ارائه خدمات مشاروه ای در سطع عالی را در دستور کار خود قرار داده است و با تکیه بر تجربیات و توان مهندسین خود و با توجه به فرصت های موجود در زمینه مطالعات اقتصادی و فنی در تخصص های مدیریت انرژی و توسعه شبکه های الکتریکی، طراحی سیستم های مدیریتی، برنامه ریزی و بهبود کیفیت نسبت به تنظیم سند چشم انداز و استراتژی های کسب و کار اقدام نموده است.

3axnewsax2
 

    پروژه های در حال انجام


  • بازدید متقاضیان جدید انشعاب برق و ارایه طرح ، شرکت توزیع نیروی برق مشهد100%
  • کاهش تلفات انرژی شهربار، شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی100%
  • ارائه خدمات مهندسی و مطالعات تهیه طرح جامع الکتریکی پروژه بزرگ مجد مشهد100%
  • نظارت بر اجرای پروژه ها ، شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی100%
  • طراحی و تهیه پروژه شبکه های توزیع برق، شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی100%
  • مطالعات طرح اتصال نیروگاه بادی به شبکه سراسری100%

  • پروژه ها

 

همکاران ما

 
 


آخرین نوشته های سایت