محورهای فعالیت

محورهای اصلی فعالیت

مهندسین مشاور پاژ توان توس :

 1. ارائه خدمات مهندسی مشاور (مطالعه، طراحی و نظارت) در تخصص تولید، انتقال و توزیع نیروی برق
 2. مطالعات برآورد بار وتهیه طرح جامع الکتریکی
 3. خدمات مهندسی و مطالعات طرح های کاهش تلفات
 4. مطالعات جایابی نیروگاه های تولید پراکنده CHP، DG
 5. مطالعات فنی و اقتصادی کاربرد انرژی های نو
 6. مدیریت انرژی و بهینه سازی مصرف برق در بخش های صنعت و ساختمان
 7. مطالعات فنی و اقتصادی در زمینه های صنعت، معدن ، کشاورزی ، ساختمان و …
icon4

شرکت های توزیع نیروی برق

icon4

سرمایه گذاران دولتی و خصوصی

icon4

شرکت های برق منطقه ای

icon4

شرکت های قطار شهری

icon4

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

icon4

شرکت های انبوه سازی مسکن

icon2

شهرداری ها

icon1

شرکت شهرک های صنعتی

مهندسین مشاور پاژ توان توس تحت عضویت :

 1. انجمن صنفی مهندسان مشاور خراسان رضوی
 2. انجمن مهندسین برق و الکترونیک
 3. انجمن فنی و مهندسی خراسان
 4. سازمان نظام مهندسی ساختمان
 5. انجمن صنفی مهندسین برق